MU Chúa Tể | TEST: 31/03 - OPEN: 02/04

ỦY THÁC ONLINE - PHƯƠNG THỨC RESET MIỄN PHÍ

Ủy Thác Online là gì?

 • Ủy Thác Online là hình thức Online tại một server và 1 địa điểm nhất định để lấy Điểm Ủy Thác.
 • Điểm Ủy Thác dùng để Reset nhân vật mà không cần đến các nguyên liệu khác.

   

Làm gì để có Điểm Ủy Thác?

 • Điểm Ủy Thác sẽ tự động tăng khi bạn Online nhân vật tại Server 1 hoặc Server 2 và đứng trong làng map Lorencia hoặc Noria.
 • Mỗi một phút bạn Online nhân vật theo đúng quy định thì bạn sẽ nhận được 1 Điểm Ủy Thác.

   

Điểm Ủy Thác có bị mất không?

 • Điểm Ủy Thác sẽ bị mất khi bạn reset bằng Điểm Ủy Thác
 • Điểm Ủy Thác bị giảm trừ 10% vào 0h hàng ngày
 • Điểm Ủy Thác bị giảm trừ 50% vào đầu tuần
 • Điểm Ủy Thác bị giảm trừ 100% vào 0h đầu tháng

   

Để biết mỗi lần reset cần bao nhiêu Điểm Ủy Thác hãy truy cập tại đây.Các bản tin mới cập nhật khác khác:
Thú - Pet và các vật phẩm khác trong Mu Online [đọc: 461] 30-03-2018
Các loại Ngọc - Jewel trong Mu Online [đọc: 353] 30-03-2018
Các loại Cánh - Wing trong Mu Online [đọc: 1651] 30-03-2018
Tổng hợp Đồ Thần Thánh - Ancient Item có trong Mu Online [đọc: 1561] 30-03-2018
Tổng hợp Giáp Trụ - Set Item có trong Mu Online [đọc: 396] 30-03-2018
Các loại Khiên - Shield trong Mu Online [đọc: 292] 30-03-2018
Các loại Chùy - Mace trong Mu Online [đọc: 1406] 30-03-2018
Các loại Thương - Spear trong Mu Online [đọc: 1293] 30-03-2018
Các loại Quyền Trượng - Scepter trong Mu Online [đọc: 995] 30-03-2018
Các loại Rìu - Axe trong Mu Online [đọc: 1186] 30-03-2018
Các loại Nỏ - Crossbow trong Mu Online [đọc: 288] 30-03-2018
Các loại Cung - Bow trong Mu Online [đọc: 261] 30-03-2018
Các loại Gậy - Staff trong Mu Online [đọc: 1158] 30-03-2018
Các loại Kiếm - Sword trong Mu Online [đọc: 881] 30-03-2018
Hệ thống Danh Hiệu - Cấp Bậc trong Game [đọc: 4410] 30-03-2018
Giới thiệu chức năng Ủy Thác Reset [đọc: 253] 30-03-2018
Các loại tiền tệ được sử dụng trong Game [đọc: 2738] 30-03-2018
PCShops NPC - Tiền tệ PCPoints [đọc: 3299] 30-03-2018
Hệ thống cưới hỏi trong game Mu Online [đọc: 3172] 30-03-2018
Hệ thống Auto trong game Mu Online [đọc: 2038] 30-03-2018
Giới thiệu sói tinh [đọc: 2599] 30-03-2018
Truyền thuyết lục địa mu [đọc: 2657] 30-03-2018
Câu chuyện về lục địa huyền bí [đọc: 2355] 30-03-2018
NPC trong game Mu Online [đọc: 1746] 30-03-2018
Bản đồ trong game Mu Online - Map [đọc: 1589] 30-03-2018
Thiết Binh - Rage Fighter [đọc: 2367] 30-03-2018
Thuật Sĩ - Summoner [đọc: 1939] 30-03-2018
Chúa Tể - Dark Lord [đọc: 2922] 30-03-2018
Đấu Sĩ - Magic Gladiator [đọc: 2712] 30-03-2018
Tiên Nữ - Fairy Elf [đọc: 2641] 30-03-2018
  Xem tất cả các bản tin