MU Chúa Tể | TEST: 31/03 - OPEN: 02/04

KHẢM SOCKET GIÁP TRỤ VÀ VŨ KHÍ CHO TỪNG CLASS (THAM KHẢO)

 

Cách khảm Vũ khí
+Khảm vũ khí : DL - DK – MG - RF

 • Socket 1 - Lửa Tối đa
 • Socket 2 - Sét 10%
 • Socket 3 - Băng 37
 • Socket 4 - Sét 8%
 • Socket 5 - Lửa cấp độ


+Khảm vũ khí Sum - DW

 • Socket 1 - Lửa Tối đa
 • Socket 2 - Sét 10%
 • Socket 3 - Băng 37
 • Socket 4 - Lửa ma lực 20
 • Socket 5 - Lửa cấp độ


+Khảm vũ khí cho EF

 • Socket 1 - Lửa Tối đa
 • Socket 2 - Sét 10%
 • Socket 3 - Băng 37
 • Socket 4 - Sét 8%
 • Socket 5 - Lửa cấp độ


+Khảm cho khiêng thi cho thêm 30% tăng phòng thủ cho khiêng


Cách khảm đồ
*MG-DW-DL-RF khảm như nhau

 • Socket 1 -Đất <38>
 • Socket 2 - Gió < 4%HP >
 • Socket 3 - Nước < 4%GST >
 • Socket 4 - Nước < Phòng thủ 10%>
 • Socket 5 - Nước PTK 30%

 

*EF

 • Socket 1 -Đất <38>
 • Socket 2 - Gió < 4%HP >
 • Socket 3 - Nước < 4%GST >
 • Socket 4 - Nước < Phòng thủ 10%>
 • Socket 5 - EF ko khảm PTK 30 mà khảm Phòng thủ 30*DK-SUM

 • Socket 1 - Đất <38>
 • Socket 2 - Gió < 4%HP >
 • Socket 3 - Nước < 4%GST >
 • Socket 4 - Nước < Phản hồi 5% >
 • Socket 5 - Nước <Phòng thủ 30>

 Các bản tin mới cập nhật khác khác:
Cách sửa lỗi VietGuard Protection Tool [đọc: 1232] 30-03-2018
Hướng dẫn cách tăng điểm cơ bản để Train cấp [đọc: 2818] 30-03-2018
Mua bán tài khoản và vật phẩm cần đọc để tránh bị lừa đảo [đọc: 3185] 30-03-2018
Cách khảm Sockets để kích thêm dòng Tính Năng Sockets [đọc: 1350] 30-03-2018
Hướng dẫn mua đồ trên Webshop [đọc: 2920] 30-03-2018
Tính năng mở rộng túi đồ nhân vật [đọc: 2375] 30-03-2018
Hướng dẫn phòng chống Hack và Keylogger [đọc: 2469] 30-03-2018
Hướng dẫn ép linh tinh khác [đọc: 3321] 30-03-2018
Hướng dẫn ép Quái Điểu - Dinorant [đọc: 2565] 30-03-2018
Hướng dẫn ép Chiến Mã - Dark Horse [đọc: 1944] 30-03-2018
Hướng dẫn ép Quạ Tinh - Dark Raven [đọc: 2390] 30-03-2018
Hướng dẫn ép Sói Tinh - Fenrir [đọc: 3184] 30-03-2018
Hướng dẫn ép Cánh Cấp 3 - Wing 3 [đọc: 3332] 30-03-2018
Hướng dẫn ép Cánh Cấp 2 - Wing 2 [đọc: 3950] 30-03-2018
Hướng dẫn ép Cánh Cấp 1 - Wing 1 [đọc: 2338] 30-03-2018
Hướng dẫn ép dòng tím 380 [đọc: 2397] 30-03-2018
Hướng dẫn ép và nâng cấp dòng vàng Harmony [đọc: 3500] 30-03-2018
Hướng dẫn chi tiết Hệ Thống Socket [đọc: 3773] 30-03-2018
Hướng dẫn nâng cấp item từ lv 1 đến lv 15 [đọc: 3464] 30-03-2018
Hướng dẫn làm Nhiệm Vụ 1 2 3 [đọc: 2617] 30-03-2018
Các Lệnh Cơ Bản trong game Mu Online [đọc: 4055] 30-03-2018